Klub 100

Klub 100, działający przy Gminnym Klubie Sportowym „Łokietek” to inicjatywa skierowana do osób prywatnych oraz małych przedsiębiorstw, które chciałyby wesprzeć finansowo rozwój Klubu.

Firmy lub osoby prywatne, które zechcą przystąpić do Klubu 100 zobowiązują się do opłacania comiesięcznej składki, określonej w deklaracji członkowskiej, zyskując w ten sposób status Członka Klubu 100 GKS Łokietek Brześć Kujawski.

Pobierz regulamin oraz kartę członkowską klubu