Kontakt

Gminny Klub Sportowy Łokietek Brześć Kujawski

Tymoteusz Bołkowiec – Prezes Zarządu

Mariusz Kaczmarek – Vice Prezes Zarządu,
Koordynator Projektu Łokietek Biznes Klub
tel. 609 798 876

Justyna Gruszecka – Sekretarz Zarządu
tel. 501 116 615


Billy Abbott – Członek Zarządu,
I trener grupy seniorów, koordynator grup
młodzieżowych
tel. 604 491 152

Łukasz Michałowski – Członek Zarządu,

Jarosław Kapeliński – Członek Zarządu,
trener sekcji bokserskiej

tel. 796 426 923

Bartosz Gralewski – Członek Zarządu,
trener sekcji podnoszenia ciężarów

tel. 792 545 111