Certyfikacja PZPN

GKS Łokietek wyraził chęć przystąpienia do programu certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN. Ogólnopolski program prowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej ma na celu podnoszenie i ujednolicanie systemu szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. Certyfikat PZPN to dla szkółek dodatkowy prestiż i szansa na dodatkowe fundusze od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Klub z Brześcia Kujawskiego złożył już wszystkie wymagane wnioski w celu rejestracji „Łokietka” jako certyfikowaną szkółkę PZPN i został przyjęty do programu. Kolejnym etapem jest rejestracja dzieci uczestniczących w zajęciach na stronie LaczyNasPilka.pl (rejestracji dokonują rodzice). W tym celu należy:

1. Założyć konto w serwisie LaczyNasPilka.pl (instrukcja video poniżej)

2. Zarejestrować swoje dziecko (instrukcja video poniżej)

3. Złożyć wniosek o potwierdzenie Twojego dziecka jako zawodnika klubu GKS Łokietek (instrukcja video poniżej)

Kolejnym etapem jest potwierdzenie, że Twoje dziecko uczestniczy w treningach GKS Łokietek – potwierdzenia dokonają już administratorzy naszego klubu.

Ważne! Termin rejestracji dzieci mija 30 sierpnia. W przypadku pytań lub problemów z rejestracją pomocy udzielamy pod nr tel. 694-925-926