Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu

Zarząd stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Łokietek” z siedzibą w Brześciu Kujawskim,
ul. Traugutta 29, KRS: 0000098469, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu,
które odbędzie się dnia 9 lutego 2022 roku o godz. 18:00 w sali wielofunkcyjnej (parter) Brzeskiego
Centrum Kultury i Historii „Wahadło” przy ul. Kolejowej 44 w Brześciu Kujawskim.

I termin: godz. 18:00; II termin: godz. 18:15

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Klubu Sportowego „Łokietek” Brześć Kujawski
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Komisji Rewizyjnej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych Członków Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Klubu Sportowego „Łokietek” Brześć Kujawski
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządów Sekcji, działających przy Gminnym Klubie Sportowym „Łokietek” Brześć Kujawski
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządów Sekcji, działających przy Gminnym Klubie Sportowym „Łokietek” Brześć Kujawski
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości, terminu oraz zasad opłacania składek członków zawodników na rok 2022.
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „Łokietek”
Brześć Kujawski

Polecamy

Wspierają Nas